Jump to content

Spineboard/Scoop

Backboard er en pasienthåndteringsanordning som hovedsakelig brukes i prehospital behandling. Den er utformet for å gi stiv støtte under bevegelse av en pasient med spinal- eller lemskade. De benyttes av ambulansepersonell, livreddere og hjelpekorps. Et backboard hører også naturlig hjemme i utstyr til industrivern. Ferno har solgt over 100 000 Scoop bårer over hele verden noe som gjør det til et av de mest populære i verden. Scoopen er utviklet for med enkelhet å kunne sklis under pasient uten for mye forflytning. Ferno Norden selger backboard / Scoop som er lette å rengjøre.

© 2024 Ferno Norden