Jump to content
Adobe Stock 329087251

Desinfeksjon og smittevern

med Hygieneskap Ozon

En rekke ulike virksomheter er avhengige av enkel og effektiv desinfeksjon av tekstiler og utstyr uten å måtte demontere det. Vår løsning er hygieneskapet Ozon a40Medi, som brukes av blant annet politi, helsevesen, nødetater, omsorgssektoren, førskoler og idrettsmiljøer. 

Når det er lett å desinfisere, gjør du det oftere!

Hygio

Hygieneskapet

Mye utstyr kan være vanskelig å desinfisere fordi det ikke tåler desinfeksjonsmidler, høye temperaturer eller vaskemaskin/vaskemaskiner. I vårt hygieneskap kan du desinfisere klær, sko, vernevester, åndedrettsvern og hjelmer. 

Du kan også håndtere elektronikk som datamaskiner, kommunikasjonsutstyr og måleutstyr. Hygieneskapet er produsert i Finland og er CE-merket.

Fordeler med hygieneskapet Ozon a40Medi:

  • Kan brukes til rengjøring av klær, utstyr og arbeidsverktøy. Ozon gir luktnøytralisering og desinfeksjon ettersom det dreper mikroorganismer som bakterier, virus, sporer og mugg.
  • Ozons rensende egenskaper brukes i flere områder i dag. Det brukes blant annet for å redusere fettmengden i ventilasjonskanaler i storkjøkken, for å redusere lukt fra fettutskillere, for å deodorisere kjøretøy, miljørom, hotellrom og boliger. Ozon brukes også til å desinfisere luft eller vann i ulike tekniske prosesser.
  • Hygieneskap a40Medi har tilpassede programmer og høyere desinfeksjonseffekt og kan derfor brukes til ulike typer utstyr.
  • Hygieneskap a40Medi er veldig enkelt å bruke. Plasser gjenstandene som skal behandles i skapet slik at luft kan sirkulere mellom dem. Velg program på panelet og trykk start. LED-lysene viser fremdriften til programmet og når det er ferdig. Døren låses automatisk under behandling.
  • Hygieneskapet a40Medi kan brukes i alle vanlige tørre og varme lokaler. Den er stillegående, og plasseres ofte i haller, vaskerom eller garasjer. Rengjøringsprosessen foregår i et lukket system og skapet må ikke kobles til noe ventilasjonsanlegg. Ozon dannes av oksygenet i skapet og nøytraliseres tilbake til oksygen før skapet kan åpnes igjen.
Adobe Stock 257322661

Politi, Brann og Forsvar

Hver dag utsettes politiet for situasjoner der smittestoffer, sekret og skadelige kjemikalier kan true deres helse. Mye av utstyret politiet bruker er varmt og svett, som beskyttelsesvester og hjelmer. Det utstyret er også vanskelig å vaske i maskin. Det er ikke hyggelig å jobbe og møte folk i utstyr som lukter og ikke føles rent. Ved å behandle utstyret med ozon fjernes inngrodde lukter, smittestoffer ødelegges og de fleste helseskadelige kjemiske forbindelser nøytraliseres.

Hygieneskap ozon a40Medi kan brukes til å desinfisere klær, sko, vernevester, åndedrettsvern og hjelmer. Den kan også brukes til å behandle elektronikk, som datamaskiner, radiotelefoner og måleutstyr. Etter behandlingen kan du bruke dem umiddelbart.

Adobe Stock 787343365

Redningstjenesten

Nødetatenes klær og utstyr har ofte spor av sot, røyk og drivstoff som er vanskelig å fjerne. Lukten av sot og drivstoff sitter igjen selv om klær og utstyr er vasket. PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) utgjør en ekstra eksponeringskilde i nødetatene og er en helserisiko for alt personell. Ozon har en nøytraliserende effekt på PAH, som er svært kreftfremkallende og et stort problem for spesielt nødetatene som utsettes for dette i forbindelse med arbeidsoperasjoner.

Hygieneskap ozon a40Medi nøytraliserer lukt, PAH, bakterier, virus, sporer og mugg. Uten å slite ut utstyr og klær. Erfaring viser at Hygieneskap ozon a40Medi kan spare hundretusenvis av kroner i året fordi man kan gjenbruke forurenset, men ellers nyttig utstyr som ellers ville blitt kassert. Etter behandlingen kan du bruke dem umiddelbart.

Shutterstock 1985507396

Helsevesen

I helsevesenet er det noen ganger vanskelig å opprettholde et godt hygienenivå for både pasienter og ansatte. Utstyr kan ofte være vanskelig å desinfisere da det ikke tåler høye temperaturer, desinfeksjonsmidler eller tradisjonell vask. Hygieneskap ozon a40Medi kan brukes til å desinfisere alle typer arbeidsklær, sko og utstyr, som vakuumskinner, slynger, tepper og vesker.

Det som mange bruker, men som er vanskelig å rengjøre. Programmene er effektive og desinfiserer i tillegg til bakterier og virus også sporedannende mikrober og muggsopp. Sensitive-programmene kan også brukes til å behandle elektronisk utstyr, som telefoner, datamaskiner, tastaturer og hjertestartere. Etter behandlingen kan du bruke dem umiddelbart

Adobe Stock 553231584

Barnepass

Å hindre spredning av ulike infeksjoner er en viktig del av personalets arbeid i arbeid med barn. Barn er ustadige og leker med mange forskjellige leker og gjenstander i løpet av dagen, dette bidrar også til lett spredning av infeksjoner. Derfor er regelmessig og effektiv rengjøring viktig. Magesykdom, influensa og forkjølelse sprer seg raskt i barnehagen.

Det er vanskelig å rengjøre leker, bøker, håndverksutstyr, rolleleksklær, dyner og puter fordi de ikke tåler høye temperaturer, desinfeksjonsmidler eller noen ganger til og med vask i vann. Med Hygienskåp ozone a40Medi kan du imidlertid enkelt friske opp og desinfisere dem både i en nødssituasjon og som en vanlig rengjøringsrutine. Etter behandlingen kan du bruke dem umiddelbart.

Spørsmål? Kontakt oss direkte!

Ferno norden 3
qr code for Lars Melby
Name
Lars Melby
Position
Sales Manager
E-mail
lars.melby@fernonorden.com
Phone
+47 466 30 753
Ferno norden 5 preferred
qr code for Bente Warhuus
Name
Bente Warhuus
Position
Customer Service Coordinator
E-mail
bente.warhuus@fernonorden.com
Phone
+47 480 80 980
Ferno norden 1
qr code for Torgeir Løge
Name
Torgeir Løge
Position
General Manager
E-mail
torgeir.loge@fernonorden.com
Phone
+47 900 44 875

© 2024 Ferno Norden