Jump to content
Img 1901 20211210141631

Redning i ekstreme miljøer

Det er vanskelig å beskrive redningsutstyr for redningsoppdrag i generelle termer da det kan spenne fra alt fra vannredning, fjellredning, høyhøyderedning, redning i utilgjengelig terreng og i for eksempel lukkede rom. 

Ut fra oppdraget kan derfor valg og behov for utstyr variere mye, blant annet ved håndtering av sterkt nedkjølte pasienter (hypotermi).

Dsc7147 970x648 20190714204408 OPT

Skog-, land- og fjellredning

Redningsarbeid i utilgjengelige miljøer som i skog-, mark- og fjellredning etc. stiller andre krav til utstyret. Noen ganger må utstyret transporteres for hånd og skadde personer reddes i bratte omgivelser.

Ferno produserer også egne produkter spesialdesignet for bruk i miljøer som ulendt terreng. Det er alt fra hjul til redningsbårer til å bruke materialer som titan for å kunne flytte utstyr over lengre avstander.

Produkter og tilbehør for utilgjengelige miljøer

Dsc0683 grande 970x647 20190714200055 OPT

Vannredning og marint miljø

Vannrednings- og redningsarbeid i vann og utilgjengelige miljøer stiller høye krav til personell og utstyr. Ferno Norden er en global aktør med produkter spesielt utviklet for redningsinnsats i vannmiljøer som evakueringsutstyr, redningsbårer og flytehjelpemidler med mer.

Et redningsoppdrag i vannmiljø kan variere mye og valg av utstyr avhenger av skadesituasjonen

Produkter og tilbehør for vannredning

Orizzontale pulita xt 20220511092831 OPT

Redning i trange rom, sjakter og kummer

Innen industri, i ulike byggemiljøer eller ved arbeid med for eksempel VA, vann og avløp foregår arbeidet ofte i spesielt utsatte miljøer. Blant annet i lukkede rom/trange rom eller arbeid i høyden. Det er klare lover og regler som stiller krav til arbeidsplassens utforming, ventilasjon, risikovurderinger og utstyr etc. 

En del av det arbeidet er å ha en plan for redning og evakuering ved akutte skader eller sykdom blant personalet. Her er det viktig å ha en utarbeidet plan og utstyr på plass som kan håndtere oppgaven. Valg av utstyr er styrt av forholdene i miljøet.

Produkter for redning i trange rom

Img 3676 ok 20190918153947 OPT

Tripod Quapod Bridge-system

Redningsoppdrag innebærer ofte at man må løfte en person i nød opp fra brønner, klipper, over kaikanter og lignende. Denne typen avansert redning krever bruk av stativ, quapod eller større system som f.eks. Arachnipod-broen. 

Alle våre produkter på dette området er nøye gjennomtenkt for rask tilpasning til ulike redningsoppdrag og er designet for å fungere effektivt i profesjonelle redningsoperasjoner. Se nedenfor for våre produkter designet for dette formålet.

Tripod Quapod Bridgesystem produkter

Hypotermi

Oppdrag i avanserte miljøer innebærer ofte å redde våte og sterkt nedkjølte pasienter som kan ha lang transportavstand. Dette stiller høye krav til effektive hypotermiprodukter. Ferno Norden har et rikt utvalg av produkter og løsninger for å ta hensyn til faktorer som vind, lave temperaturer, snø og nedbør.

Mild hypotermi

Kjernetemperaturen er 32-35 grader. Du er kald med økt hjerte- og pustefrekvens. Du vil oppleve skjelvinger, økt pustefrekvens, økt hjertefrekvens og økt blodtrykk. Du blir apatisk og har problemer med å ta kloke avgjørelser. I denne situasjonen er passiv oppvarming, varm drikke og ernæring vanligvis tilstrekkelig.

Moderat hypotermi

Kjernetemperaturen er 28-32 grader. Pusten blir grunt. Hjertet slår saktere, kulden fryser kroppen og personen nærmer seg bevisstløshet. Situasjonen er alvorlig og medisinsk behandling er påtrengende nødvendig. I denne situasjonen er en del av behandlingen å påføre ekstern varme.

Spørsmål? Kontakt oss direkte!

Ferno norden 3
qr code for Lars Melby
Name
Lars Melby
Position
Sales Manager
E-mail
lars.melby@fernonorden.com
Phone
+47 466 30 753
Ferno norden 5 preferred
Name
Bente Warhuus
Position
Customer Service Coordinator
E-mail
bente.warhuus@fernonorden.com
Phone
+47 480 80 980
Ferno norden 1
qr code for Torgeir Løge
Name
Torgeir Løge
Position
General Manager
E-mail
torgeir.loge@fernonorden.com
Phone
+47 900 44 875

© 2024 Ferno Norden