Jump to content
Mg 3827 2 20220511093004 OPT

Områder

I krevende situasjoner kan utstyret gjøre en forskjell. Når det står om liv og død trenger du kvalitet du kan stole på. Derfor er flere av våre produkter utviklet i tett samarbeid med profesjonelle aktører innen utrykning, redning og sikkerhet. 

Bariatriske/overvektige pasienter icon

Bariatriske/overvektige pasienter

Gjennom nært samarbeid med kunder over flere tiår har Ferno Norden sett at håndteringen og forflytningen av overvektige/bariatriske pasienter har fått økende fokus. Derfor kan vi tilby et bredt utvalg av produkter spesielt utformet for å sikre en trygg og ergonomisk forflytning av disse pasientene.

Les mer

Desinfeksjon og smittevern icon

Desinfeksjon og smittevern

En rekke ulike virksomheter er avhengige av enkel og effektiv desinfeksjon av tekstiler og utstyr uten å måtte demontere det. Vår løsning er hygieneskapet Ozon a40Medi, som brukes av blant annet politi, helsevesen, nødetater, omsorgssektoren, førskoler og idrettsmiljøer. Når det er lett å desinfisere, gjør du det oftere!

Les mer

Industri og bygningsmiljø icon

Industri og bygningsmiljø

Å ha en aktiv og forebyggende arbeidsmiljø - og kriseberedskapsplan er et lovkrav som innebærer at du med jevne mellomrom må gjennomgå utstyret som behøves ved en ulykke eller en krisesituasjon på arbeidsplassen.

Les mer

Sivil og militær beredskap icon

Sivil og militær beredskap

Ferno Norden Military Systems er dedikert og spesialisert på beredskap og evakuering fra skadested til avansert behandling. Med solid erfaring og et bredt spekter tilbyr vi en helhetlig løsning som inkluderer medisinske forbruksvarer, traumeprodukter, medisinsk utstyr, IFAK-er, opplæring og logistikkløsninger.

Les mer

Offentlig rom icon

Offentlig rom

Ferno Norden har spesialisert seg på spørsmål knyttet til sikkerhet, bevegelse, evakuering og helseutstyr. Vårt utstyr brukes daglig i operasjoner med høye krav, som i ambulansehelsetjenesten, nødetater, politi og Forsvaret. Med økte krav til tilgjengelighet for bevegelseshemmede i offentlige bygg øker også kravene til at alle skal kunne evakuere fra bygg eller lokaler.

Les mer

Omsorg i eldre- og sykehjem icon

Omsorg i eldre- og sykehjem

Velkommen til Ferno Norden, de siste 40 årene har vi jobbet tett med våre kunder i de nordiske landene med spørsmål knyttet til sikkerhet, bevegelse, evakuering og medisinsk utstyr. Det finnes mange ulike former for sykehjem og mange får den omsorgen de trenger i eget hjem i dag.

Les mer

Pasienthåndtering og ergonomi icon

Pasienthåndtering og ergonomi

Ferno Norden har i mange år jobbet med helhetlige løsninger for å løse pasienthåndtering hele veien. Dette inkluderer også utstyr for sikrere transport som belter og Kangoofix for de minste barna.

Les mer

Redning i ekstreme miljøer icon

Redning i ekstreme miljøer

Det er vanskelig å beskrive redningsutstyr for redningsoppdrag i generelle termer da det kan spenne fra alt fra vannredning, fjellredning, høyhøyderedning, redning i utilgjengelig terreng og i for eksempel lukkede rom. Ut fra oppdraget kan derfor valg og behov for utstyr variere mye, blant annet ved håndtering av sterkt nedkjølte pasienter (hypotermi).

Les mer

Sikkerhet på vei og i trafikk icon

Sikkerhet på vei og i trafikk

Her finner du produkter som vi har valgt ut for å skape en trygg arbeidsplass for deg som ferdes på åpen vei eller jobber i et travelt miljø.

Les mer

Sport og idrett icon

Sport og idrett

Å besøke en idrettshall eller et badehus som ikke har hjertestarter (AED) eller førstehjelpsskrin er sannsynligvis sjelden. Vi i Ferno Norden tar dette et steg videre og ser ofte på helhetlige løsninger basert på vår lange erfaring innen akutt helsehjelp og redning. Har en ishall samme utstyrsbehov som et badehus?

Les mer

Stoppe blødningen (STB) icon

Stoppe blødningen (STB)

STB (Stop the Bleeding) er et konsept for å gjøre hele samfunnet bedre rustet til å gi kvalifisert, livreddende hjelp ved massiv blødning. Konseptet handler om å gjøre kunnskap om denne typen førstehjelp like utbredt som kunnskap om hjerte- og lungeredning.

Les mer

© 2024 Ferno Norden