Jump to content
Pexels laura tancredi 7078884

Offentlig rom

Ferno Norden har spesialisert seg på spørsmål knyttet til sikkerhet, bevegelse, evakuering og helseutstyr. Vårt utstyr brukes daglig i operasjoner med høye krav, som i ambulansehelsetjenesten, nødetater, politi og Forsvaret. Med økte krav til tilgjengelighet for bevegelseshemmede i offentlige bygg øker også kravene til at alle skal kunne evakuere fra bygg eller lokaler.

Uansett hvilken løsning som passer for et spesifikt offentlig miljø, er Ferno Norden eksperter på å gi råd og bistand for å sikre muligheten for en trygg evakuering for alle.

Scale u 970x589 20190714202554 OPT

Evakuering

Det er vanlig at offentlige bygninger og anlegg, inkludert biblioteker, terminaler, kontorer, kjøpesentre, hoteller og andre offentlige steder, har mangler i sine evakueringsplaner og utstyr for bevegelseshemmede. Derfor ser Ferno Norden en økt etterspørsel etter sine evakueringsprodukter fra denne typen offentlige miljøer.

Det er lovpålagt at offentlige bygg og lokaler skal ha systematisk brannvernarbeid og branntiltaksplaner med evakueringsinstruks og oppsamlingssteder. Men disse planene er ofte utarbeidet med forutsetningen om at folk kan komme seg ut av bygget selv. Når det gjelder evakuering i offentlige miljøer er det viktig med utstyr som er tilpasset de lokale forhold. Det kan være alt fra en evakueringsstol til en trappestol eller en evakueringsmadrass.

Evakueringsprodukter for offentlige miljøer

Mg 1918 1 970x647 20190714212951 OPT

Førstehjelp til offentlige miljøer

I offentlige miljøer hvor mange ulike mennesker kan samles, er det alltid fare for uventede ulykker. Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig og på plass i offentlige miljøer som for eksempel mottak i bygninger, bibliotek, terminaler, kontorer, kjøpesentre, hoteller og andre offentlige steder. 

Ulykker kan dessverre skje andre steder i eller utenfor bygget, noe som gjør at førstehjelpsutstyret skal være enkelt å ta med seg til skadestedet. Dersom noen har blitt skadet i offentlig miljø, sier det seg selv at førstehjelpsvesken eller ryggsekken tas med til den skadde umiddelbart.

Førstehjelpsprodukter for offentlige miljøer

PLIVO, pågående livstruende vold og alvorlige blødninger er et begrep som stadig flere blir kjent med i dag. For å kunne handle i en nødssituasjon uavhengig av årsak må du være forberedt! I Norge gis det mange steder i dag opplæring i hvordan man stopper alvorlige blødninger samtidig med HLR-trening. En måte å være forberedt på er å ha et ferdig sett for å stoppe en alvorlig blødning på arbeidsplassen eller i bilen. Den som står på når noe skjer er den som kan gjøre en forskjell!

Vi i Ferno Norden kan skreddersy en veske spesifikt for din bedrift, som kan inneholde produkter som hjertestarter (hjertestarter/AED), turniqueter, trykkbandasjer og mye mer som passer for akkurat din virksomhet. Vi tilbyr både ferdige og tilpassede løsninger med kvalitetsprodukter for førstehjelp i offentlige miljøer.

Spørsmål? Kontakt oss direkte!

Ferno norden 3
qr code for Lars Melby
Name
Lars Melby
Position
Sales Manager
E-mail
lars.melby@fernonorden.com
Phone
+47 466 30 753
Ferno norden 5 preferred
Name
Bente Warhuus
Position
Customer Service Coordinator
E-mail
bente.warhuus@fernonorden.com
Phone
+47 480 80 980
Ferno norden 1
qr code for Torgeir Løge
Name
Torgeir Løge
Position
General Manager
E-mail
torgeir.loge@fernonorden.com
Phone
+47 900 44 875

© 2024 Ferno Norden