Jump to content

Bekkenimmobilisering

Bekkenimmobilisering er viktig ved mistanke om brudd i bekken. Med riktig utstyr, som en SAM sling, vil man kunne gi bekkenet den stabilisering som er nødvendig for videre transport. Med noen få håndgrep har du stabilisert et bekkenbrudd før transport i ambulansen eller på akuttrommet i påvente av diagnose! Riktig utstyr ved bekkenimmobilisering reduserer faren for uønsket trykkskader. Kontakt oss om du vil ha mer informasjon om utstyr for bekkenimmobilisering.

© 2024 Ferno Norden