Jump to content
Shutterstock 1985507396

Omsorg i eldre- og sykehjem

Velkommen til Ferno Norden, de siste 40 årene har vi jobbet tett med våre kunder i de nordiske landene med spørsmål knyttet til sikkerhet, bevegelse, evakuering og medisinsk utstyr. Det finnes mange ulike former for sykehjem og mange får den omsorgen de trenger i eget hjem i dag. 

Vi har valgt å samle informasjon på denne siden rundt temaet fordi de har én viktig ting til felles, nemlig dette:

"Pleiere eller brukere er ofte mennesker, gamle som unge, som befinner seg i en sårbar situasjon og som har vanskelig for å handle på egenhånd, uansett om det gjelder hverdagsbevegelse eller akutte situasjoner!"

Scale 970x667 20190714202554 OPT

Evakuering

I dag settes det store ressurser i å øke tilgjengeligheten i samfunnet. Parallelt med det arbeidet skal man også ha en plan for hvordan evakuering og evakuering kan gjennomføres. Mange er i dag flinke i systematisk brannvernarbeid og har branntiltaksplaner med evakueringsinstrukser og oppsamlingssteder. Hvis du ikke kommer deg ut på egenhånd, hvordan får du hjelp til å komme deg ut? Hvilken løsning og hvilke produkter som passer for akkurat din virksomhet er selvsagt styrt av de lokale forholdene men også av ulike regelverk og av det forebyggende arbeidsmiljø- og krisehåndteringsarbeidet du har utført i din virksomhet.

Vi får ofte spørsmål om alt fra evakueringslaken og madrasser til trappekrakker og andre hjelpemidler som letter en evakueringssituasjon. Mange virksomheter jobber i dag ut fra retningslinjer om overnatting med brannceller, men finnes det en plan B dersom redningsaksjonen tar tid eller dersom redningstjenesten skulle bli forsinket på grunn av samtidige redningsoppdrag

Evakueringsprodukter

Pexels stephanie allen 4085452

Førstehjelp

Å ha tilgang til et godt og gjennomtenkt førstehjelpsskrin kan være avgjørende og redde liv! I vårt sortiment finner du alt fra skreddersydde diskrete helsevesker for ikke å vekke oppmerksomhet ute i samfunnet til helsevesker du ønsker å bli sett.

Å ha en hjertestarter (AED) tilgjengelig på arbeidsplassen din er nesten en standard i dag. Vi tilbyr gode løsninger med innebygde selvtester, smart oppbevaring og tydelig merking. Kontinuerlig opplæring i HLR (Hjerte- og lungeredning) er viktig for å holde kunnskapen i live. Å investere i dine egne treningsdukker for HLR sparer både tid og penger for virksomheten din over tid. Vi har rimelige treningsdukker med både barne- og voksenfunksjoner innebygd i dukken.

Førstehjelpsprodukter

5006051 kopia

Ergonomi

Å løfte og håndtere pasienter kan være utfordrende for helsepersonell. Vi er aktivt med på å finne løsninger som reduserer belastningen for personalet samtidig som vi ivaretar pasientens komfort og sikkerhet. Vi fokuserer på bevegelse i stedet for løft, og i hjemmemiljø krever dette tilpasset utstyr og ferdigheter. 

Vi legger vekt på å tilby skånsomme og ergonomiske løsninger for både pasienter og personale, og vårt sortiment inneholder ulike hjelpemidler som utgjør en vesentlig forskjell i pleieoppgaver. Vi har også utviklet spesifikke produkter for håndtering av tyngre pasienter, for å møte det økende behovet på dette området.

Ergonomiprodukter

Pexels matthias zomer 339620

Hygiene

Å jobbe med bedre hygienerutiner er i dag noe de fleste virksomheter utvikler arbeidsmetoder rundt kontinuerlig. Å hindre smittespredning i ulike former er et viktig fokusspørsmål, spesielt i arbeid med mennesker som er avhengig av hjelp og omsorg. I det arbeidet kan ulike løsninger forbedre måten å jobbe på. Utstyret som skal brukes skal være lett å rengjøre og i noen situasjoner foretrekkes engangsprodukter for å sikre god hygiene. 

Rengjøring med Hygieneskapet a40Medi Ozon er en velprøvd metode og vi er glade for å kunne presentere metoden i et brukervennlig, praktisk og trygt konsept! Ozon gir luktnøytralisering og desinfisering da det dreper mikroorganismer som bakterier, virus, sporer og mugg. Hygieneskapet desinfiserer tekstiler og redskaper uten å måtte demontere dem. Mange verktøy og helsetilbehør er vanskelige å desinfisere da de ikke tåler desinfeksjonsmidler, høye temperaturer eller vaskemaskin/vaskemaskiner.

Hygienskapet

Spørsmål? Kontakt oss direkte!

Ferno norden 3
qr code for Lars Melby
Name
Lars Melby
Position
Sales Manager
E-mail
lars.melby@fernonorden.com
Phone
+47 466 30 753
Ferno norden 5 preferred
Name
Bente Warhuus
Position
Customer Service Coordinator
E-mail
bente.warhuus@fernonorden.com
Phone
+47 480 80 980
Ferno norden 1
qr code for Torgeir Løge
Name
Torgeir Løge
Position
General Manager
E-mail
torgeir.loge@fernonorden.com
Phone
+47 900 44 875

© 2024 Ferno Norden