Jump to content

Replantat og organbehandling

Våre Replantat produkter er produsert for å håndtere og transportere amputerte kroppsdeler. Innenfor ambulansetjeneste og akuttmedisin er Replantat produktene ansett å kunne oppbevare amputerte kroppsdeler under transport til spesialistsykehus. 
Replantat produktene beskytter og kjøler ned den amputerte kroppsdelen.
Andre virksomheter som benytter Replantat produktene er papirindustri, trelastindustri, sjøfart, legevakter og lignende virksomheter.

 

© 2024 Ferno Norden