Jump to content
Shutterstock 1870491376

Industri og bygningsmiljø

Redning, evakuering og førstehjelp

Å ha en aktiv og forebyggende arbeidsmiljø - og kriseberedskapsplan er et lovkrav som innebærer at du med jevne mellomrom må gjennomgå utstyret som behøves ved en ulykke eller en krisesituasjon på arbeidsplassen.

Industriell sikkerhet

En enkel definisjon av industrisikkerhet er den beredskapen som kreves på en arbeidsplass før offentlige nødetater bistår ved ulykkessted. Industrisikkerhet er lovregulert hos de fleste store og mellomstore virksomheter, mens virksomhetens egen risikovurdering av aktuelle hendelser er styrende for dimensjonering og utstyrsbehov.

Ferno Norden har førstehjelpsutstyr, evakueringsutstyr og båremateriell brukt over hele verden av våre kunder innen byggebransjen, fabrikkmiljøer, gruveindustrien, olje- og energisektoren, kjemisk industri og avfallsindustrien, for å nevne noen.

Dsc7147 970x648 20190714204408 OPT

Redningsbårer

Redningsbårer og utstyr er avgjørende for sikkerhet og håndtering av ulykker i industrielle miljøer. Det har vært en stor utvikling på området som gjør at vi i dag kan tilby redningsbårer og evakueringsutstyr med bedre funksjoner, materialer, kvaliteter og til ulike formål. Ferno Norden tilbyr et omfattende utvalg av bårer, sammen med tilbehør som feste og løftestropper og oppbevaringsløsninger, for å møte ulike behov. 

Vårt fokus på kvalitet og funksjonalitet gjør oss til en pålitelig leverandør for profesjonelle brukere innen konstruksjon, gruvedrift, oljeboring og kjemisk industri. Enten det er redningsbårer for vertikale eller horisontale løft, eller bårer for trange rom, har vi løsningene for å sikre sikker og effektiv håndtering av nødsituasjoner.

Redningsbårer

Shutterstock 766454269

Førstehjelp

Førstehjelp på skadestedet er avgjørende, og vi legger vekt på å levere gjennomtenkte førstehjelpsskrin til ulike bedrifter, med mål om raskt å nå pasienten med riktig utstyr. Mange forbinder førstehjelp med et enkelt førstehjelpsskrin, men det er mye mer enn det. Alvorlige situasjoner har vist at det første inngrepet fra de nærmeste kan være direkte livreddende, fra hjerte- og lungeredning til livstruende blødninger eller brannskader. 

Vi tilbyr praktiske og gjennomtenkte førstehjelpsvesker til ulike bedrifter, slik at utstyret enkelt kan tas med til ulykkesstedet. Vi som jobber i Ferno Norden AB er utdannet innen helsevesen med lang erfaring fra bl.a. ambulansetjenesten. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål

Førstehjelpsprodukter

Mg 3827 2 20220511093004 OPT

Avansert redning

Innen industri, i ulike byggemiljøer eller ved arbeid med for eksempel VA, vann og avløp foregår arbeidet ofte i spesielt utsatte miljøer. Blant annet i lukkede rom/trange rom eller arbeid i høyden. Hva definerer et lukket rom? Den gamle og nå erstattede AFS 1993:3 Arbeid i trange rom beskrev miljøet kort og godt. "Stengt rom betyr et rom hvor det på grunn av utilstrekkelig ventilasjon kan dannes en farlig atmosfære og hvor det er vanskelig å komme seg inn og ut."

Det er klare lover og regler som stiller krav til arbeidsplassens utforming, ventilasjon, risikovurderinger og utstyr etc. En del av det arbeidet er å ha en plan for redning og evakuering ved akutte skader eller sykdom blant personalet. Her er det viktig å ha en utarbeidet plan og utstyr på plass som kan håndtere oppgaven. Valg av utstyr er styrt av forholdene i miljøet.

Produkter for avansert redning

Utstyr for et sikkert arbeidsmiljø

Spørsmål? Kontakt oss direkte!

Ferno norden 3
qr code for Lars Melby
Name
Lars Melby
Position
Sales Manager
E-mail
lars.melby@fernonorden.com
Phone
+47 466 30 753
Ferno norden 5 preferred
qr code for Bente Warhuus
Name
Bente Warhuus
Position
Customer Service Coordinator
E-mail
bente.warhuus@fernonorden.com
Phone
+47 480 80 980
Ferno norden 1
qr code for Torgeir Løge
Name
Torgeir Løge
Position
General Manager
E-mail
torgeir.loge@fernonorden.com
Phone
+47 900 44 875

© 2024 Ferno Norden