Jump to content

Frigjøringsprodukter

Frigjøringsprodukter er et samlebegrep på produkter som brukes til redning av personer i trange plasser/kjøretøy der man samtidig vil begrense bevegelsen til nakke og rygg.

© 2024 Ferno Norden