Jump to content

Sivil og militær beredskap

Sivil beredskap og sivilforsvar omfatter kriseforberedelser og sivilforsvar i kommuner og regioner, og sivilforsvarets hovedoppgave er å beskytte sivilbefolkningen i krise og krig. Fernos dedikasjon til å tilby enkle og avanserte rednings- og prehospitale produkter og utstyr gjør samfunnet i stand til å håndtere komplekse situasjoner og levere den høyeste standarden for omsorg.

Militær beredskap har et spesifikt fokus på avansert prehospitalt utstyr. Sortimentet er nøye tilpasset med hensyn til vekt, fleksibilitet, bruksområder og tilpasninger basert på erfaringer fra krigsområder. Les mer på Ferno Norden Military.

© 2024 Ferno Norden