Jump to content

Redningsverktøy

Redningsverktøy er produkter som er tiltenkt å frigjøre pasienter eller personer som sitter fast i kjøretøy og biler. Verktøyet er ofte laget for raskt å kunne frigjøre mennesker fra bilbelter, tauverk, klær eller andre tekstiler. Produktet må være pålitelig og enkelt å bruke. Som regel er pasienten for skadet til å selv kunne hjelpe. Det er derfor viktig at verktøyet lett kommer til skadestedet og at det kan brukes uten assistanse av pasient. Alle som jobber innen nødetater som politi, brannvesen og ambulanse bør ha redningsverktøy.

Tilbake til Redningsutstyr

© 2024 Ferno Norden