Jump to content

Bårelås

Alle ambulansebårer trenger et låsesystem. Noen ganger er det 2-delt frittstående låser, 2-delt låser med føringsskinner, sin egen komplette låseenhet eller en lås integrert i en båreslede.
Hver lås må være forankret til gulvet på kjøretøyene, og det er kjøretøybyggeren som er ansvarlig for den installasjonen. Ofte er det en inspeksjon av kjøretøy med liggende båreplasser. Denne inspeksjonen kontrollerer at godkjente bårer og låser er installert på en godkjent måte, som for eksempel i gulvet,  i den unike kjøretøymodellen.
Standarder for dette er: EN1789 og EN1865 samt noen ganger lokale forskrifter i tillegg.

 

© 2024 Ferno Norden