Jump to content
Shutterstock 336808640

Sivil og militær beredskap

Ferno Norden Military Systems er dedikert og spesialisert på beredskap og evakuering fra skadested til avansert behandling. Med solid erfaring og et bredt spekter tilbyr vi en helhetlig løsning som inkluderer medisinske forbruksvarer, traumeprodukter, medisinsk utstyr, IFAK-er, opplæring og logistikkløsninger. 

Dette sikrer rask og effektiv beredskapsstyrking i kommuner eller regioner, tilpasset spesifikke behov innen militæret, sivilforsvaret og sivil beredskap.

I situasjoner som katastrofer og krig, hvor helsevesenet kan settes ut av spill, blir prehospitale behov kritiske. Erfaring fra Ukraina tilsier at vi må forberede oss på lengre behandlingstider på skadestedene og lange evakueringskjeder (CasEvac og Prolonged   Fieldcare). Endringer i verdenssituasjonen krever økt robusthet og forberedelser for å møte kravene til høyere beredskap.

Ferno Norden Military Systems er en av Nordens ledende leverandører av militære og sivile prehospitale beredskapsløsninger. Vi fortsetter å utvikle innovative løsninger som møter utfordringene i en verden i stadig endring. Vår dedikasjon til å være i forkant av utviklingen sikrer at samfunnet kan håndtere fremtidige utfordringer med tillit og effektivitet.

Jan abellan Vf6 Voxf q80 unsplash

Militær beredskap

Militær beredskap har et spesifikt fokus på avansert prehospitalt utstyr. Sortimentet er nøye tilpasset med hensyn til vekt, fleksibilitet, bruksområder og tilpasninger basert på erfaringer fra krigsområder.

Vi er spesialister på Tactical Field Care (TFC), Tactical Evacuation (CasEvac) og medisinsk evakuering over lange avstander med båt, fly eller bil (MedEvac). Vi tilbyr også alt nødvendig utstyr innen Tactical Combat Casualty Care (TCCC).

Shutterstock 766454269

Sivil beredskap

Sivil beredskap og sivilforsvar omfatter kriseforberedelser og sivilforsvar i kommuner og regioner, og sivilforsvarets hovedoppgave er å beskytte sivilbefolkningen i krise og krig.

Fernos dedikasjon til å tilby enkle og avanserte rednings- og prehospitale produkter og utstyr gjør samfunnet i stand til å håndtere komplekse situasjoner og levere den høyeste standarden for omsorg.

Relaterte produkter

Spørsmål? Kontakt oss direkte!

Ferno norden 3
qr code for Lars Melby
Name
Lars Melby
Position
Sales Manager
E-mail
lars.melby@fernonorden.com
Phone
+47 466 30 753
Ferno norden 5 preferred
qr code for Bente Warhuus
Name
Bente Warhuus
Position
Customer Service Coordinator
E-mail
bente.warhuus@fernonorden.com
Phone
+47 480 80 980
Ferno norden 1
qr code for Torgeir Løge
Name
Torgeir Løge
Position
General Manager
E-mail
torgeir.loge@fernonorden.com
Phone
+47 900 44 875

© 2024 Ferno Norden