MEDLEMSKAP I RETURORDNINGER

Informasjon vedrørende retur av EE-avfall

Ferno Norden as er medlem av returordning for EE-avfall gjennom RENAS.

Elektriske produkter inneholder miljøgifter. Du kan levere kasserte produkter til oss, så bringer vi de videre til miljøriktig behandling. Dette er helt gratis for deg. Du kan også levere til kommunens avfallsmottak og andre godkjente EE-avfallsmottak.

Besøk RENAS for mer informasjon


GRØNT PUNKT

Alle virksomheter som bruker emballasje, importerer emballerte varer eller kjøper emballerte varer, har et ansvar for at næringslivet innfrir sine forpliktelser og sikrer gjenvinning av emballasje. Derfor er Ferno Norden Norway as medlem av denne returordningen.

Besøk Grønt Punkt for mer informasjon om returordningen.